Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 5.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 14. do 18. ledna

11.01.2019 13:33
Český jazyk Oprava písemné práce Přídavná jména - učebnice str. 106. - 108;  dokončení str. 105;  PS str. 26, dok. 25 Třídění podstatných jmen, přiřazování vzorů, pravopis i x y;  stupňování přídavných jmen  Matematika V pondělí - pololetní práce Oprava písemné práce Pamětné operace s velkými čísly - učebnice str. 24, 26, 27   PPP Brno - Lesná Ve středu - sraz na ČD v 8:05 předpokládaný příjezd v 12:43, rozchod opět na ČD Účast co největšího počtu žáků NUTNÁ!!!    

Týden od 7. do 11. ledna

04.01.2019 10:30
Tělesná výchova V pondělí NENÍ plavání - pan učitel potřebuje vybrat žáky na středeční turnaj v přehazované: žáci přijdou do školy, vezmou si svičební úbor a půjdou do Haly. Vybraní žáci pak dostanou lístek s informacemi.   Český jazyk  Přídavná jména - učebnice str. 99 - 105;  PS str. 24, 25;   PL  (třídění podle druhů, přiřazování vzorů, skloňování přídavných jmen - pravopis) Opakování a příprava na pololetní práci - učebnice str. 96, 97   Matematika Počítáme s velkými čísly - učebnice str. 21,22,23 opakování a příprava na pololetní práci   Divadlo V pátek,  asi v 9:50, cena je 50 Kč - zahrnuta v záloze na VIDU  = 200 Kč

Pololetní práce

20.12.2018 08:04
Matematika - PO - 14. ledna 3 hodinu - násobení a dělení zpaměti typu 320  : 8;  1 200 . 30; - římské číslice - zlomky např. 7/8 z 32;  1/5 m = ______cm; 8/10 kg = ____ g - nerovnice např. 1 389  <  s  <  1 394    s: __________________ - řešení příkladů typu 6 486  :  6  +  7 165  :  5  =  __________ - písemné dělení se zk. G - konstrukce podle návodu (krunice, průměr, spojování bodů)    - konstrukce obdélníku, obvod, obsah    - slovní úloha - výpočet rozměru podlahy a výpočet ceny koberce   Český jazyk - Di 8. ledna;  práce 11. ledna - i x y vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen - slovní druhy - zdvojené souhlásky, mně - mě - podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor

Informace pro rodiče

Vánoční prázdniny

07.12.2018 07:31
Poslední školní dny budou mít žáci 4 vyučovací hodiny - ST, ČT, PA (19. - 21. 12.) V pátek bude posezení nad dárky. Do školy jdou žáci ve čtvrtek 3. ledna. JS

Stavební úpravy ve škole

30.11.2018 09:57
Od pondělí 3. prosince začnou ve škole stavební úpravy na přestavbě počítačové učebny. Žáci byli poučei o bezpečném chování. JS

Třídní schůzka a hovorové hodiny

15.11.2018 14:55
Ve čtvrtek - 22. listopadu - od 16 hodin třídní chůzka (zpráva z výchovného programu v PPP, čtvrtletní práce) následují hovorové hodiny do 18 hodin. JS PS V ten den učím do 14 hodin, od 14 hodin máme klasifikační poradu a pak třídní chůzky. Pokud bude chtít někdo náhradní termín, musí se domluvit v...

Sběr papíru podzim 2018

30.09.2018 20:14
Sběru papíru za naši třídu se zúčastnili 4 žáci - nejvíce papíru donesl Tomáš Benda, dále Natálie Rosová, Max Gruna a Katka Novotná. Jako třída jsme obsadili 5. místo. JS

Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12
Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu, nejpozději do 7. 11. 2018. Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce. Předem...

Parkování kol

04.09.2018 20:03
Paní ředitelka oznamuje, že v letošním roce není možné uschovávat kola na školním dvoře. Bude využíván mateřskou školou při pobytu dětí venku. JS

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...