Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 4.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 2. do 6. dubna

23.03.2018 08:36
Český jazyk Slovesný způsob: str. 145 - 150;  PS str. 45, 46; Opakování - PS str. 44 Matematika Zlomky - učebnice str. 13, 15, 16;  Slovní úlohy;  Opakování přímě souměrnosti Přírodověda Živočichové vod a bažin Vlastivěda České země v době husitské  

Týden od 26. do 30. března

23.03.2018 08:30
Český jazyk Opakování a procvičování - vzory podstatných jmen a vyjmenovaná slova - doplňování i - y Slovesa - určování osoby, čísla a času - učebnice str. 143 - 145;  PS - dok dtr. 40;  41 Matematika Operace s přirozenými čísly - 8, 9 Zlomky - úvod: 12 G: rovnoběžníky 6/3, 4, 5 + 10/1, 2 Přírodověda Jaro - Přírodní společenstva - Živočichové vod a bažin Vlastivěda Karel IV - císař a král - dokončení Dny ON-LINE Od pondělí do středy - chytré mobily, tablety - děti si je mohou donést. Čtvrtek a pátek + pondělí - velikonoční prázdniny.

Týden od 19. do 23. března

16.03.2018 08:29
Český jazyk Je stále nuté opakování a procvičování vzorů podstatných jmen - dokončení cvičení v pracovním sešitě, na pracovních listech,...., uč. 134/c Slovesa - osoba, číslo, slovesný čas; vyhledávání sloves, tvoření, infinitiv - určitý tvar; Učebnice str. 138, 139, 141;   PS 38, 39 Knihovna Ve čtvrtek 22. března jdeme do místní knihovny v 9:50 hodin. Matematika Učebnice str. 5. - 8;  Početní operace do milionu, zaokrouhlování a porovnávání čísel, slovní úlohy. G: Obvody a konstrukce - str. 6/ 1. část - 1, 2 Matematický klokan V úterý 20. března budou děti zpracovávat v hodině matematiky Matematického klokana Přírodověda Dokončení DV - shrnutí, testy první pomoci Vlastivěda Karel IV.   Děkuji všem za odpověď - anketu - zájem o odebírání dotovaného mléka a ovoce a zeleniny do škol. JS

Informace pro rodiče

Ovoce a mléko do škol

12.03.2018 15:01
Ředitelka školy upozorňuje rodiče: 1. Žáci dostávají mléko a ovoce či zeleninu  zdarma 2. Jak s nimi zacházejí? - krabičky pohazují po ulici, rozkopávají, vyhatují do koše apod. 3. Škola doposud postupovala - upozornění, domluvy, možnost neodebrat výrobek vůbec, vzít domů nebo dát...

Ředitelské volno v závěru školního roku

05.03.2018 14:29
ŘEDITELKA ZŠ VRANOVICE VYHLAŠUJE NA ČTVRTEK 28.6. A PÁTEK 29.6. ŘEDITELSKÉ VOLNO. V DANÝCH DNECH BUDE FUNGOVAT ŠKOLNÍ DRUŽINA, PŘIHLÁŠENÉ DĚTI (nejpozději do 18.6.)BUDOU NA BUDOVĚ ZŠ MASARYKOVA. DŮVODEM JE STĚHOVÁNÍ NA NOVOU BUDOVU ŠKOLY (BALENÍ VĚCÍ, PŘÍPRAVA NÁBYTKU ATD.) VYSVĚDČENÍ ŽÁCI...

Sběr starých mobilů

16.11.2017 07:19
SBĚR SATRÝCH MOBILŮ Daruj mobil, zachráníš gorilu listopad 2017 – květen 2018 Recyklace je ve srovnání s těžbou mnohem snazším způsobem, jak získávat vzácné suroviny. Z tuny starých mobilních telefonů lze získat až 350 gramů zlata, ze stejného množství zlatonosné primární horniny se získá pouhých 5...

Dobrý anděl 2017

04.11.2017 18:42
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří přispěli - za naši třídu jsem odevzdala paní ředitelce celkem 1 900 Kč.  Za celou školu jsme odevzdali 11 890,-Kč, Ještě jednou DĚKUJEME  JS

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...