Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 5.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 19. do 23. listopadu

15.11.2018 14:46
Matematika Zlomky - počítání a slovní úlohy ve zlomcích, jednotky zapsané zlomkem, zlomky s čitatelem větším než 1.  učebnice str. 50, 52, 53, 54 Procvičování písemnýchoperací - 50/9;   53/6 Český jazyk Vyjmenovaná slova - uč. str. 50 - 54; řady vyjmenovaných slov - zatím po B, L, P  pracovní sešit str. 14, 15 Opakování - DI - uč. str. 46/3 Projektový den Ve středu - v úterý si zapíšeme přesný rozvrh dne - budou jen 4 hodiny. Prosím o víčka z omniovek - ty pod "hlavu", ne šroubovací - stará, která nejdou už použít. NEKUPOVAT nová, je to zbytečné. Malé baňky na stromeček - průměr asi 1,5 cm apod. Třídní schůzka a hovorové hodiny Ve čtvrtek - od 16 hodin schůzka - program: zpráva z programu v PPP Brno - Lesná                 náhled do čtvrtletních prací. Po ukončení do 18 hodin hovorové hodiny.  

Týden od 12. do 16. listopadu

09.11.2018 10:13
Český jazyk Oprava písemné práce Opakování a procvičování učiva (s, z, vz, nn, dd,..... - ský, ští spod)  PS 12, 13  učebnice 42/2;  46 Vyjmenovaná slova 48, 49   PS 14 Matematika Procvičování psaní a čtení římskými číslicemi;   Zlomky  uč. 48 - 50; Oprava písemné práce G: kostrukce trojúhelníku, rýsování podle písemného zadání, kružnice, kruh Pč - šití (jehly s malým i velkým ouškem, vyšívací bavlnky, nitě)   Písemná práce V úterý - M Planetárium Viz. Kalendář akcí

Informace pro rodiče

Třídní schůzka a hovorové hodiny

15.11.2018 14:55
Ve čtvrtek - 22. listopadu - od 16 hodin třídní chůzka (zpráva z výchovného programu v PPP, čtvrtletní práce) následují hovorové hodiny do 18 hodin. JS PS V ten den učím do 14 hodin, od 14 hodin máme klasifikační poradu a pak třídní chůzky. Pokud bude chtít někdo náhradní termín, musí se domluvit v...

Sběr papíru podzim 2018

30.09.2018 20:14
Sběru papíru za naši třídu se zúčastnili 4 žáci - nejvíce papíru donesl Tomáš Benda, dále Natálie Rosová, Max Gruna a Katka Novotná. Jako třída jsme obsadili 5. místo. JS

Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12
Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu, nejpozději do 7. 11. 2018. Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce. Předem...

Parkování kol

04.09.2018 20:03
Paní ředitelka oznamuje, že v letošním roce není možné uschovávat kola na školním dvoře. Bude využíván mateřskou školou při pobytu dětí venku. JS

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...