Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 5.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 24. do 28. září

21.09.2018 13:30
Český jazyk Opakování učiva 4. ročníku - stavba věty; Učebnice str. 16 - 18; PS str. 4/3   Význam slova - PS 6/2 Epigramy K. H. Borovského, Král Lávra Matematika Učebnice str. 13, 16. 17 - násobení, dělení, rovnice Přírodověda Dokončení výtrusných rostlin, Dělení rostlin  - nahosemenné x krytosemenné Vlastivěda NO - Bouřlivé období 1848 (K. H. Borovský, B. Němcová) Den s IZS Ve čtvrtek 27. 9. : sraz v 7:30 ve škole, pojedeme objednaným autobusem. Mají pro nás připravený program do půl 1, je tedy možný návrat kolem 13 hodiny. S sebou: batoh se svačinou, sportovní oblečení Státní svátek V pátek 28. 9.

Týden od 17. do 21. září

14.09.2018 12:55
Český jazyk Opakování - učebnice str. 12 -15 Sloh - Brusiči jazyka v NO - skládání slov DI - vyjmenovaná slova Matematika Opakování - str. 9 - 12; G: str. 6/4; Str. 10  Přírodověda Třídění živé přírody - testík; Sinice, řasy Vlastivěda Národní obrození - jazyk, divadlo Tělesná výchova NENÍ PLAVÁNÍ!!!! - žáci přijdou normálně na hlavní budovu, pan učitel je se svou třídou na adaptačním programu.

Informace pro rodiče

Kroužek plavání

21.09.2018 13:27
Nabídka kroužku plavání Od října nabízíme pro žáky 2. – 5. ročníku kroužek plavání, který bude probíhat v budově ZŠ U Floriánka každé úterý od 15 do 16 hodin, cena: 900,- Kč/pololetí. Závazně přihlásit se můžete u trenérky do 28.9. mailem na jana.sarounova@email.cz, případně na tel.č....

Parkování kol

04.09.2018 20:03
Paní ředitelka oznamuje, že v letošním roce není možné uschovávat kola na školním dvoře. Bude využíván mateřskou školou při pobytu dětí venku. JS

Pomůcky do 5. ročníku

04.05.2018 08:17
Do 5. ročníku jsem sepsala tyto požadavky: sešit 440 sešit 5110 sešit 523  - 5ks sešit 524 - 4 ks sešit 544 - 2 ks sešit 644 sešit notový výkresy A4 - 25 ks,   A3 - 15 ks kancelářský papír 200 ks barevné papíry Vycházela jsem z toho, co nám zůstalo, a objednávala jsem tak, abychom...

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...