Informace pro rodiče

Sběr papíru podzim 2018

30.09.2018 20:14
17. - 19. 10. 2018 (středa – pátek) denně od 15:50 – 17:00   papír noste řádně označen jménem a hmotností v kg (na školní dvůr ul. Masarykova)  

Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12
Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu; Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce. Předem děkujeme za Vaše příspěvky a...

Třídní schůzky

27.09.2018 14:02
Program třídních schůzek: - seznámení s obsahem učiva v 5. ročníku - chování a přístup ke školním povinnostem - zápisy do sešitu, když něco zapomenou - používání mobilů ve škole (zastavené, předem upozorním, pokud budou používat ve výuce ) - výměna ve vedení školy - nový ředite Ph. D, Sliacký...

Kroužek plavání

21.09.2018 13:27
Nabídka kroužku plavání Od října nabízíme pro žáky 2. – 5. ročníku kroužek plavání, který bude probíhat v budově ZŠ U Floriánka každé úterý od 15 do 16 hodin, cena: 900,- Kč/pololetí. Závazně přihlásit se můžete u trenérky do 28.9. mailem na jana.sarounova@email.cz, případně na tel.č....

Parkování kol

04.09.2018 20:03
Paní ředitelka oznamuje, že v letošním roce není možné uschovávat kola na školním dvoře. Bude využíván mateřskou školou při pobytu dětí venku. JS

Pomůcky do 5. ročníku

04.05.2018 08:17
Do 5. ročníku jsem sepsala tyto požadavky: sešit 440 sešit 5110 sešit 523  - 5ks sešit 524 - 4 ks sešit 544 - 2 ks sešit 644 sešit notový výkresy A4 - 25 ks,   A3 - 15 ks kancelářský papír 200 ks barevné papíry Vycházela jsem z toho, co nám zůstalo, a objednávala jsem tak, abychom...

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...