Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43

Vážení rodiče,

protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.)

Jednalo se o to, že Váš zápis v žákovské knížce neřeší převzetí odpovědnosti a také - zápis o propuštění musí zůstat ve škole jako doklad. A vyzvedávat si děti osobně by bylo v některých případech pro Vás nešikovné.

Tiskopis najdete na stránkách školy.

Vypadá asi jako omluvenka z družiny.

Sed