Rozvrh

  1 2 3 4 5 6
Po Čj M Čj Prv Čj  
Út Čj Tv Tv M    
St M Čj Vv Čj  
Čt Čj M Prv Čj        
M Čj Hv Čj    

                
 

 

 

 

Předměty se v rámci dne mohou prolínat s ohledem na pozornost a práceschopnost dětí.

Rozvrh plavání II. A               šk. rok 2020/2021

měsíc

dny v měsíci - úterý

9.

8.  a   22.

10.

6.  a   20.

11.

3.

12.

1.  a   15.

1.

5.  a   19.

2.

2.  a   16.

3.

2.  a   16.

4.

13.  a  27.

5.

11.  a  25.

6.

8.  a   22.

 

Škola se otevírá v 07:35 hod. 

V 7:50 hodin  MUSÍ BÝT VŠICHNI ŽÁCI VE TŘÍDĚ

1. hodina 07:55 – 08:40 hod. 

2. hodina 08:50 – 09:35 hod. 

3. hodina 09:50 – 10:35 hod. 

4. hodina 10:45 – 11:30 hod. 

5. hodina 11:40 – 12:25 hod. 

6. hodina 12:30 – 13:15 hod.