Probírané učivo

Týden od 11. do 15. června

08.06.2018 08:08
Český jazyk Oprava písemné práce, Souvětí - smysl textu, čárky v souvětí, uspořádání vět.  Učebnice 194;        PS 59, 60 Přímá řeč. Učebnice str. 186 - 191    PS 61, 62  Matematika Závěrečná písemná práce v PO;  Oprava písemné práce;  Opakování;   G: Procvičení rýsování;  Práce s obsahy těles (jednotky)  - Povrch kvádru, krychle  Přírodověda Příprava na závěrečnou práci Vlastivěda Závěrečná práce v Út Výlet Ve středu - sraz na nádraží v 7:35 nejpozději, vlak jede v 7: 41 hodin. Má být pod mrakem, počítejte s přeháňkou - pláštěnka. Jinak vybavení do města i do přírody. Na zmrzku bude něco času ve Valticích. Spoje nám navazují s minimální časovou rezervou - pokud bychom se při zpáteční cestě při průjezdu Břeclaví zasekli a vlak jsme nestihli, další vlak odjíždí až v 15:10, ve Vranovicích bychom byli v 15:46 hodin. (Tato možnost tu je, s ohledem na dopravní situaci v Břeclavi.)...

Týden od 4. do 8. června

01.06.2018 08:11
Český jazyk Pravopis příčestí minulého 177, 178        Souvětí 196, 197                                PS 58 Opakování 199 - 201 Písemná práce - ČT + Pa Matematika Závěrečné procvičování  49, 50, 51 Přírodověda Pole a zahrada - přírodní společenstva Vlastivěda Marie Terezie

Závěrečné písemné práce

11.05.2018 08:30
Protože se konec roku blíží šíleným tempem, musíme si trochu rozmyslet finiš, abychom měli ještě dostatek sil k výbornému výkonu: Zatím navrhuji tyto termíny (možná změna): Čj - 7. a 8. 6.                                                                 M - 11. 6.                                                                 Vla - 12. 6.                                    ...