Probírané učivo

Týden od 17. do 21. prosince

14.12.2018 10:00
Český jazyk Slovní druhy, rozbory - opakování a procvičování Podstatná jména - mluvnické kategorie - 88 - 91   Matematika Písemné dělení - procvičování: 15/4;  14/5;  17/9b Převody jednotek - 16/2, 8 atd. Římské číslice - opakování 16/7 apod. str. 18 G: konstrukce - 13/6, 7;  obsah 19/7   ST - PA: 4 hodiny, na oběd budou chodit žáci později, v 12:40 - v jídelně bude moc dětí současně 19. 12. učí se 1. hodina - pak jdeme do Haly na turnaj ve vybíjené ČT - podle rovrhu   PA - posezení pod stromečkem - hrnek, cukroví,.......DÁREČKY   KDO BUDE CHYBĚT:  nezapomene na  dárek pro kamaráda pod stromeček   Do školy ve čtvrtek 3. ledna  

Týden od 10. do 14. prosince

07.12.2018 07:25
Český jazyk Podstatná jména rodu ženského a mužského - opakování a procvičování  určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod a vzor) uč. 83 - 87 PS 21, 22 Slovní druhy - uč. 78 Matematika Dělení dvojciferným dělitelem - procvičování         uč. 14 - 16 Průměr Jednotky času Zlomky - výpočet části z celku G: obvod a obsah - 13/5, 6