Probírané učivo

Týden od 15. do 19. října

12.10.2018 13:03
Plavání V pondělí první dvě hodiny!! Český jazyk Procvičujeme stavbu slova (32, 33 učebnice vybraná svičení) - na známky: dělení slov na předponu, kořen, příponovou část a koncovky; Předpony x předložky;  Předpony s, z, vz.  PS 11;  PL Matematika Dělení se zbytkem, pamětné dělení;  Cvičení písemného násobení a písemného dělení; str. 32, 33 Jednotky času - 35 G - čtverec a obdéník, jejich úhlopříčky, konstrukce; Opakování úhlů - 22/6 Přírodověda Bezobratlí; Třídění živočichů - křížovka, pětiminutovka Vlastivěda Technické vynálezy (osobnosti) a změny v hospodářsví v 19. století; Osobnosti kulturního života;  Vznik R - U;

Týden od 8. do 12. října

05.10.2018 12:53
Český  jazyk Souhrn - význam slov, slova citově zabarvená - str. 26, 27, 28 Kořen slova, část předponová, příponová - přípona a koncovka - str. 31 - 33 PS 9, 10 dokončit  Matematika Slovní úlohy - 25, 26 Jednotky hmotnosti - 27, 28 Písemné násobení dvojciferným činitelem - 30 G: Úhlopříčky čtverce a obdélníku, jejich vlastnosti Přírodověda Houby   Vlastivěda Národní divadlo - umělci - dokončení Hospodářský rozvoj po roce 1850