Výuka TV v 5. ročníku

26.04.2018 20:05

Paní ředitelka informuje rodiče: od příštího školního roku bude škola využívat školní bazén při hodinách Tv - žáci I. stupně v rámci hodin Tv absolvují výuku v bazénu 1x za 14 dní, žáci druhého stupně 1 x za měsíc. Do bazénu se třída bude dělit na dvě skupiny. JS