Týden od 8. do 12. října

05.10.2018 12:53

Český  jazyk

Souhrn - význam slov, slova citově zabarvená - str. 26, 27, 28
Kořen slova, část předponová, příponová - přípona a koncovka - str. 31 - 33
PS 9, 10 dokončit

 Matematika

Slovní úlohy - 25, 26
Jednotky hmotnosti - 27, 28
Písemné násobení dvojciferným činitelem - 30
G: Úhlopříčky čtverce a obdélníku, jejich vlastnosti

Přírodověda

Houby
 

Vlastivěda

Národní divadlo - umělci - dokončení
Hospodářský rozvoj po roce 1850