Týden od 7. do 11. ledna

04.01.2019 10:30

Tělesná výchova

V pondělí NENÍ plavání - pan učitel potřebuje vybrat žáky na středeční turnaj v přehazované: žáci přijdou do školy, vezmou si svičební úbor a půjdou do Haly.
Vybraní žáci pak dostanou lístek s informacemi.
 

Český jazyk 

Přídavná jména - učebnice str. 99 - 105;  PS str. 24, 25;   PL  (třídění podle druhů, přiřazování vzorů, skloňování přídavných jmen - pravopis)
Opakování a příprava na pololetní práci - učebnice str. 96, 97
 

Matematika

Počítáme s velkými čísly - učebnice str. 21,22,23
opakování a příprava na pololetní práci
 

Divadlo

V pátek,  asi v 9:50, cena je 50 Kč - zahrnuta v záloze na VIDU  = 200 Kč