Týden od 4. do 8. června

01.06.2018 08:11

Český jazyk

Pravopis příčestí minulého 177, 178       
Souvětí 196, 197                                PS 58
Opakování 199 - 201
Písemná práce - ČT + Pa

Matematika

Závěrečné procvičování  49, 50, 51

Přírodověda

Pole a zahrada - přírodní společenstva

Vlastivěda

Marie Terezie