Týden od 21. do 25. května

18.05.2018 08:12

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem - rod střední - uč. str. 168, 169;  rod ženský - 170, 171
Souvětí - 185;   PS str. 54, 55

Matematika

Průměr - uč. str.  38, 39, 41
G: Jednotky obsahu str. 37

Přírodověda

Les - opakování třídění rostlin a živočichů - jména rodová a druhová
Branný den

Vlastivěda

Třicetiletá válka; obnova země - baroko

Čtenářské deníky

v týdnu od 28. 6.

Branný den

V pátek 25. května - děti mají 4 vyučovací hodiny.
 
Fotografování - promluvte si s dětmi o tom, zda a kolik fotek si mohou nechat udělat se spolužáky (á 25,-) - budeme sestavovat seznam