Týden od 16. do 20. dubna

13.04.2018 08:18

Český jazyk

Slovesa - způsob podmiňovací: učebnice str. 150/1;  151;  152;   PS str. 47, 48

Matematika

Přímá úměrnost - učebnice str. 18, 20, 21, diagramy;  Proměnná;  Slovní úlohy

G: obsah obdélníku

Přírodověda

Včela medonosná

Vlastivěda

Husitství - souhrn

Den Země

Ve čtvrtek 19. dubna - 4 vyučovací hodiny

První pomoc;  ochrana přírody - význam včel pro život

Výchovný pořad HV

Píšťala koncovkou - úterý 9:50 hodin

Hovorové hodiny

Ve čtvrtek 19. dubna v 16 - 18 hodin ve třídě.