Týden od 15. do 19. října

12.10.2018 13:03

Plavání

V pondělí první dvě hodiny!!

Český jazyk

Procvičujeme stavbu slova (32, 33 učebnice vybraná svičení) - na známky: dělení slov na předponu, kořen, příponovou část a koncovky;
Předpony x předložky;  Předpony s, z, vz.  PS 11;  PL

Matematika

Dělení se zbytkem, pamětné dělení;  Cvičení písemného násobení a písemného dělení; str. 32, 33
Jednotky času - 35
G - čtverec a obdéník, jejich úhlopříčky, konstrukce; Opakování úhlů - 22/6

Přírodověda

Bezobratlí; Třídění živočichů - křížovka, pětiminutovka

Vlastivěda

Technické vynálezy (osobnosti) a změny v hospodářsví v 19. století; Osobnosti kulturního života;  Vznik R - U;