Týden od 12. do 16. listopadu

09.11.2018 10:13

Český jazyk

Oprava písemné práce
Opakování a procvičování učiva (s, z, vz, nn, dd,..... - ský, ští spod)  PS 12, 13  učebnice 42/2;  46
Vyjmenovaná slova 48, 49   PS 14

Matematika

Procvičování psaní a čtení římskými číslicemi;   Zlomky  uč. 48 - 50;
Oprava písemné práce
G: kostrukce trojúhelníku, rýsování podle písemného zadání, kružnice, kruh

- šití (jehly s malým i velkým ouškem, vyšívací bavlnky, nitě)
 

Písemná práce

V úterý - M

Planetárium

Viz. Kalendář akcí