Týden od 11. do 15. června

08.06.2018 08:08

Český jazyk

Oprava písemné práce, Souvětí - smysl textu, čárky v souvětí, uspořádání vět.  Učebnice 194;        PS 59, 60
Přímá řeč. Učebnice str. 186 - 191    PS 61, 62

 Matematika

Závěrečná písemná práce v PO;  Oprava písemné práce;  Opakování;
 
G: Procvičení rýsování;  Práce s obsahy těles (jednotky)  - Povrch kvádru, krychle

 Přírodověda

Příprava na závěrečnou práci

Vlastivěda

Závěrečná práce v Út

Výlet

Ve středu - sraz na nádraží v 7:35 nejpozději, vlak jede v 7: 41 hodin.
Má být pod mrakem, počítejte s přeháňkou - pláštěnka. Jinak vybavení do města i do přírody. Na zmrzku bude něco času ve Valticích.
Spoje nám navazují s minimální časovou rezervou - pokud bychom se při zpáteční cestě při průjezdu Břeclaví zasekli a vlak jsme nestihli, další vlak odjíždí až v 15:10, ve Vranovicích bychom byli v 15:46 hodin. (Tato možnost tu je, s ohledem na dopravní situaci v Břeclavi.) Pokud by se tak stalo, dáme vědět SMS některým rodičům, kteří to, prosím, předají potom dál. Děkuji.

Další program

V dopoledních hodinách - ve ČT: Vranovice mají talent - v Hale, soutěž přihlášených žáků, půjdeme fandit našim zástupcům. (asi 3., 4. hodina)
V pátek - odskočíme si zase do Haly - 3. vyučovací hodinu - na malou ukázku krasojízdy, jízdu rekodmana ve své kategorii - žák 1. třídy naší školy a jeho rodiče.