Týden od 10. do 14. prosince

07.12.2018 07:25

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského a mužského - opakování a procvičování  určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod a vzor) uč. 83 - 87
PS 21, 22
Slovní druhy - uč. 78

Matematika

Dělení dvojciferným dělitelem - procvičování         uč. 14 - 16
Průměr
Jednotky času
Zlomky - výpočet části z celku
G: obvod a obsah - 13/5, 6