Preventivní program FN Brno - Dětská nemocnice - nový termín

05.02.2018 11:00

Preventivní program jsem přeobjednala na ST 25. 4. 2018.

 

Sraz na ČD Vranovice v 7:40 hodin. Vlak odjíždí v 7:47 hodin, v Brně budeme v 8:19 hodin.

Pojedeme asi tramvají č. 9 (popř. tramvaj č. 1,  pojedeme na Moravské náměstí, kde přestoupíme na tramvaj č. 5)  a dojedeme na zastávku Dětská nemocnice.

Sraz s vedoucím akce je v 8:45 na centrální evidenci Dětské nemocnice Brno. Začátek akce je v 9:00 hodin a potrvá asi 90 minut. V tomto čase je zahrnuta i svačinová přestávka.

Zpět pojedeme stejnou cestou. Vlak nám jede v 11:40 , ve Vranovicích 12:10 hodin.

Rozchod žáků je dán na nádraží, žáky chodící do školní družiny převedeme do školní jídelny a předáme vychovatelce ŠD.

Žáci si s sebou vezmou batůžek se svačinou, menší kapesné. JS