Pololetní práce

20.12.2018 08:04

Matematika - PO - 14. ledna 3 hodinu

- násobení a dělení zpaměti typu 320  : 8;  1 200 . 30;

- římské číslice

- zlomky např. 7/8 z 32;  1/5 m = ______cm; 8/10 kg = ____ g

- nerovnice např. 1 389  <  s  <  1 394    s: __________________

- řešení příkladů typu 6 486  :  6  +  7 165  :  5  =  __________

- písemné dělení se zk.

G - konstrukce podle návodu (krunice, průměr, spojování bodů)

   - konstrukce obdélníku, obvod, obsah

   - slovní úloha - výpočet rozměru podlahy a výpočet ceny koberce

 

Český jazyk - Di 8. ledna;  práce 11. ledna

- i x y vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen

- slovní druhy

- zdvojené souhlásky, mně - mě

- podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor