Plenární schůze rodičů a 1. třídní schůzka

10.09.2017 19:33

Plenární schůze je plánována na 5. 10. v 17 hodin v tělocvičně školy.

Před ní proběhnou od 16 hodin třídní chůzky. (Mimo třídy 1. a 6. - ti budou mít chůzky dříve - 14. 9.)

JS

Program: 

učivo ve 4. ročníku

Chování žáků, plnění školních povinností

plánované akce během roku

četba - Pipi Dlouhá punčocha - budeme číst asi v prosinci - poptat se, kdo ji má

JS