Písemné práce

04.04.2018 19:47

Český jazyk 

Pondělí 9. dubna - určování podst. jmen -  pád, číslo, rod a vzor;  skloňování muž, soudce 5. pád; slovní druhy; slovesa - osoba, číslo a čas

Diktát 

Pátek 6. dubna - viz. uč. str. 133/4 a, b, c;   142/11

Matematika

Pátek 13. dubna - převody jednotek délky, písemné operace, základy zlomků, slovní úloha
G: konstrukce čtyřúhelníku, obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, vrcholy a vzájemné vztahy stran čtyřúhelníků