Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00

Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků:

- absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!)

- o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy)

- týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za školní rok 

JS