Matematická olympiáda

17.10.2018 12:09

V 5. ročníku se mohou žáci zúčastnit v matematické olympiádě.

Školní kolo se hodnotí na škole, nejlepší žáky pak přihlašuji do okresního kola.

Žáci si úkoly stáhnou sami na dané adrese:

 www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/68-rocnik-18-19  

 

Zadané úkoly se vypracují samostatně doma ve dvou částech a odevzdají: první 3 úkoly do 22. listopadu 2018, druhá trojice příkladů do 5. ledna 2019.

Úkoly se vypracují: Čitelně na listy formátu A4, každá úloha na novém listě a vlevo nahoře bude vždy záhlaví podle vzoru (může se nadepsat na počítači a vytisknout):

Jan Novák

5. A

ZŠ, Masarykova 178, 69125 Vranovice

okres Brno - venkov

2018/2019

Úloha Z5 - I - I

 

Řešení se píše tak, aby bylo možno sledovat myšlenkový postup žáka - musí podrobdě vždy vysvětlit, co právě na úkolu dělá a jak uvažuje.

Hodnotí se nejen výsledek ale i postup práce a správnost úvah, jak k výsledku přišli.

JS