Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12

Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu, nejpozději do 7. 11. 2018.

Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.

 

Ve Vranovicích dne 28. září 2018                                                                              Mgr. Hana Pokorná                                      Mgr. Blanka Beňušová

                                                                                                                                      ředitelka školy                                                zástupkyně ředitelky