Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12

Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu;

Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky a podporu této nadace.

 

Ve Vranovicích dne 28. září 2018                                                                              Mgr. Hana Pokorná                                      Mgr. Blanka Beňušová

                                                                                                                                      ředitelka školy                                                zástupkyně ředitelky