Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 5.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 6. do 10. 5.

03.05.2019 12:51
Matematika Sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla - 19. str - 23. str. P: Jednotky ve zlomcích, převody: zlomek - des. číslo Český jazyk Dokončení shody přísudku s podmětem, druhy podmětů a přísudků, grafický záznam větné stvby. P: Rozlišení druhů Pří a Pod ve větách Branný den Ve čtvrtek - sportovní oblečení a obutí, 4 vyuč. hodiny Focení tříd V úterý 14. května   Čtenářské deníky Do středy 15. května

Informace pro rodiče

třídní schůzka a hovorové hodiny

04.04.2019 12:51
Ve středu 17. dubna: v 16 hodin krátká schůzka, následují hovorové hodiny do 18 hodin. (vlasně naše poslední.... - to to uteklo) JS

Vánoční prázdniny

07.12.2018 07:31
Poslední školní dny budou mít žáci 4 vyučovací hodiny - ST, ČT, PA (19. - 21. 12.) V pátek bude posezení nad dárky. Do školy jdou žáci ve čtvrtek 3. ledna. JS

Stavební úpravy ve škole

30.11.2018 09:57
Od pondělí 3. prosince začnou ve škole stavební úpravy na přestavbě počítačové učebny. Žáci byli poučei o bezpečném chování. JS

Třídní schůzka a hovorové hodiny

15.11.2018 14:55
Ve čtvrtek - 22. listopadu - od 16 hodin třídní chůzka (zpráva z výchovného programu v PPP, čtvrtletní práce) následují hovorové hodiny do 18 hodin. JS PS V ten den učím do 14 hodin, od 14 hodin máme klasifikační poradu a pak třídní chůzky. Pokud bude chtít někdo náhradní termín, musí se domluvit v...

Sběr papíru podzim 2018

30.09.2018 20:14
Sběru papíru za naši třídu se zúčastnili 4 žáci - nejvíce papíru donesl Tomáš Benda, dále Natálie Rosová, Max Gruna a Katka Novotná. Jako třída jsme obsadili 5. místo. JS

Dobrý anděl 2018

30.09.2018 20:12
Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“ v měsíci říjnu, nejpozději do 7. 11. 2018. Vážení rodiče, pokud budete chtít přispět libovolnou částkou, pošlete, prosím, po svém dítěti, které tuto částku předá paní třídní učitelce nebo třídnímu učiteli oproti podpisu v žákovské knížce. Předem...

Parkování kol

04.09.2018 20:03
Paní ředitelka oznamuje, že v letošním roce není možné uschovávat kola na školním dvoře. Bude využíván mateřskou školou při pobytu dětí venku. JS

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...