Probírané učivo

Týden od 11. do 15. prosince

08.12.2017 08:12
Dárečky - od pondělí mohou děti nostit dárečky pro kamarády.   Český jazyk Procvičování vyjmenovaných slov;  Slovní druhy - učebnice str. 76 - 78,  PS str. 26 Matematika Sčítání a odčítání zpaměti v oboru čísel 0 - 1 000 000; Písemné operace - učebnice str. 13 - 15 Přírodověda Lesy jehličnaté Vlastivěda Jednotlivé oblasti ČR Rajhrad Ve čtvrtek 14. prosince Děti přijdou do školy s batůžkem. Co mudeme potřebovat na první hodinu si necháme ve škole ve středu (pouzdro, pracovní sešit Čj). Pojedeme vlakem v 9:16 hodin - v SOU se nás v 9:45 hodin ujme zaměstnanec školy a budeme mít komentovanou prohlídku skleníků, výstavy a ukázku aranžování. Děti  budou mít možnost si i něco malého zakoupit. Podle názoru průvodce bude vše trvat asi 1,5 hodiny. Měli bychom tedy z Rajhradu odjet vlakem v 11:54 hodin, ve Vranovicích budeme v 12:09. Rozchod bude na nádraží - podmínkou je podepsaný zápis v deníčku - souhlas rodičů. Družináře odvedu na oběd a předám paní družinářce. Pokud...

Týden od 4. do 8. prosince

01.12.2017 13:08
Český jazyk Procvičování vyjmenovaných slov - PS str. 22, 23 Slovní druhy - řada, poznávání, slovní druhy ohebné a neohebné - učebnice str. 72. - 75;   PS - dtr- 25 Do sešitu - 74/5,6;   75/ 7 Matematika Porovnávání čísel a zaokrouhlování 0 - 1 000 000;  Str. 9, 90, 11 - do sešitu  9/15, 16, 17;   10/ 1, 3;   11/ 11, 14 G: Rovnoběžky, kolmice; str. 7 - ;       Pravoúhlý trojúheník - poznávání, rýsování Přírodověda Lesy listnaté - str. 40, 41 Vlasivěda Průmysl, doprava Četba Od 11. prosince budeme číst Pipi Dlouhou punčochu - děti si donesou knížky

Pipi Dlouhá punčocha

01.12.2017 13:05
Jak jsme se domlouvali na začátku roku, budeme číst od prosince Pipi Dlouhou punčochu.   Děti  mají týden na to, aby si přinesly knihu do školy.  (podepsanou) Děkuji Sedláčková