Týden od 8. do 12. ledna

07.01.2018 17:23

Český jazyk 

Podstatná jména - pád, číslo a rod - učebnice str. 90. - 93;   PS str. 30, 31

V pátek - pololetní diktát

 

Matematika 

Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000;  Písemné sčítání, odčítání, dělení a násobení v oboru čísel 0 - 1 000 000;
Učebnice str. 23, 24, 26;  22/5;  
G: str. 18 - Kruh, kružnice
Ve strředu pololetní práce
 

Přírodověda 

Pololetní práce
 

Vlastivěda 

Dějiny - čas (časová přímka, pnl, nl...)
 
Vybíráme        
divadlo - 110,-    (30. 1.)
výchovný koncert - 40,-     (29. 1.)  celkem: 150,-