Týden od 13. do 16. listopadu

10.11.2017 07:33

Český jazyk

Vyjmenovaná slova - B+ L + M + P

učebnice str. 57 - 59  PS 17, 18

Do sešitu - 56/5;   58/4 - 4 ř

 

Matematika

Písemné násobění a dělení (0 - 10 000) - 46, 48, 49

Do sešitu - 46/10, 11, 15, 17, 18;  48/2;   ústně projít slovní úlohy z daných stran

   

Přírodověda

Květy;  Výživa rostlin

 

Vlastivěda

Vodopis - povodně, význam vody v krajině, pojmenování řek, vyhledávání na mapě

 

Projektový den

Středa - 4 hodiny

(Dyslektický kroužek od 12:15 hodin.)