Pololetní práce

22.12.2017 11:57

Hodinové práce:

Český jazyk - DI - PA 12. ledna

                    ÚT 16. ledna - vyjmenovaná slova, slovní druhy

 

Matematika - ST 10. ledna - pamětné i písemné operace 0 - 10 000, slovní úlohy, čtyřúhelníky

 

Zhruba 10 úkolů:

Přírodověda - PO 8. ledna - byliny, dřeviny, výživa rostlin

 

Vlastivěda - PA 19. ledna - Co jsme se naučili o ČR