Vítejte na našich webových stránkách

Vítáme Vás na stránkách třídy 3.A naší základní školy.

 

Probírané učivo

Týden od 20. do 24. listopadu

16.11.2017 07:23
Český jazyk Vyjmenovaná slova - B, L, M, P + S, V Učebnice - 59. - 62. str.            PS str. 18 Matematika Procvičování učiva str. 52, 53;   Čísla větší než 10 000 - učebnice 2. díl - str. 3, 4 Přírodověda Co roste v lese - společenstva, rostlinná patra, uč. str. 39  Vlastivěda Člověk přetváří krajinu - zemědělství - uč. str. 29 ; souvislost - Počasí, podnebí  Program skupiny Pernštejni Staré pověsti české - středa, od 9 hodin Hovorové hodiny Čtvrtek - od 16 do 18 hodin Vánoční trhy Neděle 26. listopadu -  prodej od 14:30 do 16:30 hodin Všechny srdečně zveme ke koupi našich výrobků.   

Týden od 13. do 16. listopadu

10.11.2017 07:33
Český jazyk Vyjmenovaná slova - B+ L + M + P učebnice str. 57 - 59  PS 17, 18 Do sešitu - 56/5;   58/4 - 4 ř   Matematika Písemné násobění a dělení (0 - 10 000) - 46, 48, 49 Do sešitu - 46/10, 11, 15, 17, 18;  48/2;   ústně projít slovní úlohy z daných stran     Přírodověda Květy;  Výživa rostlin   Vlastivěda Vodopis - povodně, význam vody v krajině, pojmenování řek, vyhledávání na mapě   Projektový den Středa - 4 hodiny (Dyslektický kroužek od 12:15 hodin.)

Písemné práce za 1. čtvrtletí

04.11.2017 18:35
Písemné práce 1. čtvrtletí - Di: ČT 9. 11.                                             Čj  PA 10. 11.                                             M:  ÚT 14. 11.   V písemných pracech bude učivo opakované i nové  od začátku roku, které jsme probírali. Čj po vyjmenovaná slova, M po zaokrouhlování. 

Co připravit na školní rok

05.08.2017 15:34
Výtvarná výchova: do kufříku - ubrus, kelímek s víčkem (např. od Ramy), savý hadřík, starý kartáček na zuby, malé nůžky na vystříhování, vodovky (nejlépe Kohinoor), štětce ploché i kulaté (ty druhé s černým vlasem), voskovky (nejlépe Kohinoor), mohou být progressa, fixy, plastelina. Tempery jsem doobjednala, ty máme. Kdo je zvyklý- něco na převlečení.   Do malého pouzdra pod lavici - nůžky - dobré a špičaté, budeme stříhat i látku, fixa na tabulku, kvalitní černá fixa na papír, kružítko (je dobré mít doma druhé na domácí práci), náhradní tuhy do kružítka, tuhé lepidlo ve válečku. Pouzdro - základní vybavení vč. pastelek, malé pravítko, do G: tužku s tvrdou tuhou, mohou mít i pentylku   Tělesná výchova - v novém školním roce ji neučím, ale vybavení bude určitě stejné: dvoje boty (ven a do tělocvičny), dlouhé a krátké kalhoty, mikina, tričko, děvčata popř. ponožky.    Knížky na obalení doma máte, obalů na sešity bude asi potřeba 15, jeden velký, jeden na ŽK, na...

Informace pro rodiče

Sběr starých mobilů

16.11.2017 07:19
SBĚR SATRÝCH MOBILŮ Daruj mobil, zachráníš gorilu listopad 2017 – květen 2018 Recyklace je ve srovnání s těžbou mnohem snazším způsobem, jak získávat vzácné suroviny. Z tuny starých mobilních telefonů lze získat až 350 gramů zlata, ze stejného množství zlatonosné primární horniny se získá pouhých 5...

Přednáška profesionálních poradců pro výživu

16.11.2017 07:14
       ZVEME VŠECHNY RODIČE na přednášku profesionálních poradců pro výživu Věnovat se vám budou: Ing. Dita Desová: 15let praxe jako metodik prevence rizikového chování mládeže,… Tereza Kukol: Členka Aliance výživových poradců ČR   28. 11. 2017...

Hovorové hodiny

04.11.2017 18:45
A máme za sebou  první čtvrtletí - to nám to utíká! Ve čtvrtek 23. listopadu jsou hovorové hodiny - v naší třídě od 16 do 18 hodin.  Těším se na Vaši návštěvu. JS

Dobrý anděl 2017

04.11.2017 18:42
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří přispěli - za naši třídu jsem odevzdala paní ředitelce celkem 1 900 Kč.  Za celou školu jsme odevzdali 11 890,-Kč, Ještě jednou DĚKUJEME  JS

Propouštění žáků z vyučování

01.11.2016 19:43
Vážení rodiče, protože došlo k různým výkladům Řádu školy a k menším nesrovnalostem, vydala p. ředitelka na naše naléhání předtištěnou plnou moc, na nákladě které budou moct Vaše děti během vyučování odcházet samostatně domů. (Jedná se např. o propuštění z důvodu návštěvy lékaře.) Jednalo se o to,...

Telefonní kontakt s vedením školy

26.04.2016 19:42
Vážení rodiče, paní ředitelka Mgr. Pokorná i paní zástupkyně Mgr. Beňušová Vás žádají, abyste je telefonicky vyhledávali pouze v pracovní dny  v době od 7:30 hodin do 16 hodin. Děkují za pochopení. Mgr. Pokorná - 730 151 123 Mgr. Beňušová - 730 151 122   Sekretariát školy je dostupný od...

Omlouvání žáků

19.11.2015 21:00
Paní ředitelka nás poprosila, abychom vám připomněli pravidla omlouvání žáků: - absence na jeden den - rodiče (známá absence se omlouvá dopředu!) - o více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele (tiskopis je na stránkách školy) - týdenní absenci omlouvá ředitelka jen jednou za...